Правила використання сайту та політика конфіденційності

Редакція від 20 квітня 2021р.

1. Визначення понять

1.1 У даній угоді використовуються наступні поняття:

 • “Правила” - дана угода
 • “Сайт” - вебсайт https://щоденниквражень.укр
 • “Користувач” — особа, яка будь-яким чином взаємодіяла з вмістом Сайту
 • “Адміністрація” - адміністрація Сайту
 • “Товар” - поліграфічне видання “Щоденник вражень”
 • “Інтернет-магазин” - засіб для представлення або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчинення електронного правочину (згідно з Законом України “Про електронну комерцію”), розміщений на Сайті
 • “Продавець” - фізична особа-підприємець Ляпощенко Олександр Володимирович, особа, яка займається реалізацією Товару
 • “Покупець” - Користувач, який оформив замовлення й уклав з Продавцем угоду на умовах, описаних в даних Правилах
 • “Сторони” - Покупець і Продавець

2. Вступ

2.1 Моментом повного та безумовного прийняття Коричстувачем цих Правил є факт взаємодії з вмістом Сайту. Взаємодія з вмістом Сайту включає, але не обмежується прокручуванням, натисканням на кнопки, переходом за посиланнями.

2.2 Користуючись Сайтом, ви підтверджуєте, що прочитали, зрозуміли і згодні дотримуватися Правил. Адміністрація залишає за собою право на свій власний розсуд змінювати і (або) доповнювати ці Правила в будь-який час без попереднього і (або) подальшого повідомлення. Адміністрація буде публікувати зміни в Правилах на цій сторінці.

2.3 Ваше подальше використання Сайту після будь-яких подібних змін означає Вашу згоду з такими змінами і (або) доповненнями. Якщо Ви не згодні дотримуватися цих Правил, не використовуйте і покиньте Сайт. У Вашій особистій відповідальності залишається регулярний перегляд даної сторінки для ознайомлення з чинною редакцією Правил.

2.4 Ця угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

3. Предмет договору

3.1 Після оформлення Покупцем замовлення, Покупець і Продавець укладають електронну угоду купівлі-продажу Товару через Інтернет-магазин за ціною, вказаною на Сайті на момент оформлення замовлення.

3.2 Дані Правила регулюють купівлю-продаж Товару через Інтернет-магазин, включаючи, але не обмежуючись:

 • добровільне і самостійне оформлення і оплату Покупцем замовлення в Інтернет-магазині
 • виконання і доставку замовлення Продавцем у власність Покупця

4. Порядок оформлення замовлення

4.1 Покупець має право оформити замовлення на будь-яку кількість одиниць Товару.

4.2 Після опрацювання і виконання замовлення Продавцем, Товар зберігається за фактичною адресою Продавця (м. Суми, вул. Шишкарівська, 11, офіс 17) для видачі Покупцю при виборі Покупцем способу доставки “Самовивіз”, інакше Товар передається відповідній транспортній компанії разом з персональними даними Покупця.

5. Права і обов’язки сторін

5.1 Продавець має право:

 • в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цих Правил
 • відмовити Покупцеві у виконанні замовлення при неможливості його виконання

5.2 Продавець зобов’язаний:

 • при неможливості виконання замовлення Покупця повідомити його за телефоном або електронною адресою, вказаними при оформленні замовлення, а також, якщо замовлення було сплачене Покупцем, відшкодувати його вартість Покупцеві
 • вчасно виконати замовлення Покупця, тобто передати Товар у власність Покупцеві

5.3 Покупець має право:

 • оформити замовлення в Інтернет-магазині
 • вимагати від Продавця виконання умов Правил

5.4 Покупець зобов’язаний:

 • своєчасно сплатити та отримати замовлення
 • надавати достовірну інформацію при оформленні замовлення

6. Відповідальність сторін

6.1 Покупець і Продавець несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

6.2 Продавець не несе відповідальності за:

 • за незначну невідповідність колірної гами Товару та зображень Товару на Сайті, що може відрізнятися виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей
 • за застарівання інформації про Товар на Сайті
 • за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення
 • за затримку і перебої в наданні послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю
 • за протиправні дії, здійснені Покупцем за допомогою доступу до мережі Інтернет

6.3 Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам.

6.4 У разі настання форс-мажорних обставин, сторони звільняються від виконання умов Правил. Під форс-мажорними обставинами розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Покупець і Продавець не могли передбачити і запобігти розумними способами.

6.5 Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

7. Умови повернення товару

7.1 Товар є друкованим виданням. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 172 "Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів" друковані видання належної якості не підлягають обміну та/або поверненню.

7.2 Поліграфічний брак – це брак, отриманий внаслідок недотримання технології виробництва, що призводить до зміни або втрати інформації: розмазування фарби, нечіткий друк, склеєні сторінки, перевернуті аркуші, відсутність аркушів, їх повторення тощо.

7.3 У випадку виявлення поліграфічного браку Покупцем, протягом 14 днів після отримання товару Покупець має право вимагати від Продавця повернення коштів у розмірі вартості Товару з поліграфічним браком або заміну Товару з поліграфічним браком на Товар належної якості. При цьому Покупець зобов’язаний повернути Товар з поліграфічним браком у власність Продавцеві.

7.4 Товар з поліграфічним браком, який використовувався Покупцем та/або не зберіг товарний вигляд та/або властивості через дії Покупця, обміну та/або поверненню не підлягає.

8. Інші умови

8.1 Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет

8.2 Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

8.3 Використання Сайту для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Користувача є безкоштовним.

9. Авторське право та використання матеріалів Сайту

9.1 Сайт та матеріали, розміщені на Сайті, захищені правами інтелектуальної власності, в тому числі авторськими правами, правами на використання комерційних найменувань та торговельних марок. Матеріали, які захищені правами інтелектуальної власності, включають, але не обмежуються дизайном, макетуванням, зовнішнім виглядом, графікою, фотографіями, зображеннями, статтями, розповідями та іншими матеріали, які доступні на Сайті (далі - “Матеріали сайту”).

9.2 Матеріали сайту належать Адміністрації та захищені правами інтелектуальної власності, якщо не вказано інакше.

9.3 Матеріали сайту можуть бути відтворені, розповсюджені, опубліковані або іншим чином представлені широкому загалу тільки з письмової згоди Адміністрації.

10. Політика конфіденційності

10.1 Загальні положення

10.1.1. Цією політикою конфіденційності встановлюється порядок отримання, обробки, використання, зберігання та розкриття персональних даних Покупця. Отримання персональних даних Покупця відбувається безпосередньо від Покупця під час оформлення замовлення в Інтернет-магазині.

10.1.2 Обов’язковою умовою для дотримання доступу до персональних даних Покупця є конфіденційність персональних даних та вимога не допущення їхнього поширення без згоди Покупця або наявності іншої вагомої підстави в рамках законодавства України. Інформація, яку надає Покупець, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.

10.1.3 Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, які надає Покупець.

10.2 Персональні дані

10.2.1 Інтернет-магазин збирає персональні дані Покупця, а саме: ім'я, прізвище, по батькові, адреса електронної пошти, контактний телефон, адреса для доставки (при виборі будь-якого виду доставки окрім “Самовивозу”)

10.2.2 Сайт може збирати та зберігати анонімну інформацію про Користувача, а саме:

 • приблизне місцезнаходження
 • мову, назву та версію браузера
 • час перебування на Сайті.
Сайт не збирає та не зберігає інформацію щодо IP-адреси Користувача.

10.3 Мета збору і обробки персональних даних користувачів

10.3.1 Інтернет-магазин збирає і зберігає виключно ті персональні дані, які роблять можливим якісне надання послуг з продажу та доставки замовлених Користувачем товарів.

10.3.2 Інтернет-магазин збирає і обробляє дані для зв’язку з Покупцем , відповідного сповіщення про етапи надання послуг, інформування про наявність товару, підтвердження замовлення, уточнення деталей, доставки замовлених Покупцем товарів, зв’язку Покупця та кур’єрської служби, а також для обробки запитів та звернень від Покупця.

10.3.3 Персональні дані Покупцем можуть знаходитися в обробці в необмежений період часу та проходити процедуру обробки будь-яким законним способом.

10.3.4 Контактні дані Покупця, а саме ім’я, прізвище то по-батькові, контактний телефон та адреса електронної пошти, можуть використовуватися Адміністрацією для маркетингових розсилок, сповіщень щодо стану замовлень Покупця та інших цілей. Якщо ви не бажаєте, щоб Адміністрація використовувала ваші контактні дані для комунікації з вами, зв’яжіться з нами за електронною адресою promosumy@ukr.net.

10.4 Умови надання доступу до бази даних

10.4.1 Інтернет-магазин не передає персональні дані Покупця третім особам (окрім випадків, визначених чинним законодавством України).

10.4.2 Інтернет-магазин проводить необхідний комплекс організаційних та технічних заходів, спрямованих на захист персональної інформації Покупця від несанкціонованого або випадкового доступу, копіювання, знищення, блокування, редагування, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

10.4.3 Персональні дані Покупця розкриваються при замовленні Покупцем товарів в Інтернет-магазині. Зокрема, Покупець погоджується з тим, що Інтернет-магазин має право передавати персональні дані виконавчим кур'єрським службам, організаціям поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, однак виключно з метою виконання замовлення Покупця, оформленого на сайті Інтернет-магазину, включаючи доставку товару.

10.4.4 У разі розголошення або втрати персональних даних Адміністрація інформує Покупця про розголошення або втрату персональних даних.

11. Зворотній зв'язок. Питання та пропозиції

11.1 Покупець може надсилати питання або пропозиції з приводу Правил в службу підтримки користувачів за електронною адресою promosumy@ukr.net.